Date Name for Aqiqah Location
1/2/22 Hana Ariqa Bte Izzat Faez Semarang
1/2/22 Yaffa Eshal binte Muhammad Azman Kenya
3/2/22 Afiq Uwais Bin Abdillah Kenya
4/2/22 Muhammad Roy Syahid Bin Muhammad Jabbar Kenya
5/2/22 Arissa Mikayla Binte Nash Ezhar Semarang
5/2/22 Afiyah Ufairah Binte Noor Shahrin Kenya
8/2/22 Muhammad Jabir Bin Abdullah Semarang
8/2/22 Nur Aileen Binte Muhammad Ruzaini Banyuwangi
11/2/22 Haikal Aiden Bin Hamzah Semarang
15/2/22 Nur Aaliyah Chia Binte Muhammad Siddiq Semarang
15/2/22 Nawra Insyirah Binte Farhan Alkhatib Semarang
15/2/22 Nur Hidaya Binte Muhammad Kamil Banyuwangi
16/2/22 Nur Amelia Azura Binte Mohammad Fadzilhakim Banyuwangi
17/2/22 Zahraa binte Ashraf Semarang
18/2/22 Ahmad Daeng Idraki Bin Ramlan Semarang
18/2/22 Muhammad Iman Bin Muhammad Frankli Kenya
18/2/22 Asif Bin Mohammad Syahrum Banyuwangi
18/2/22 Muhamad Syamil Bin Mohammad Sahruddin Banyuwangi
20/2/22 Laiq ‘Uzayr Bin Mohamed Shafique Semarang
20/2/22 Nur Aliyyah Zahra Binte Muhammad Zafran Semarang
23/2/22 Muhammad Zamir Bin Muhammad Hafiz Poh Semarang
23/2/22 Ariqin Zafran Bin Muhammad Aminnurrasyid Banyuwangi
26/2/22 Alexander Noah Kunst Semarang
27/2/22 Sofia Inara Binte Eadiv Semarang